+86 21 6598 2928 info@smar2021.com

Organizing Committee

Conference co-chairs

Xiang-Lin Gu Tongji University
Masoud Motavalli Empa
Alper Ilki Istanbul Technical University

Conference secretary

Qian-Qian Yu Tongji University

Organizing committee Members

Tao Chen (China)
Elyas Ghafoori (Switzerland)
Qing-Hua Huang (China)
Feng Lin (China)
Moslem Shahverdi (Switzerland)
Jun-Yu Jia (China)
Pei-Chen Peng (China)